GEEL
w w w . l o k a a l . b e

Randgemeenten: | Kasterlee | Retie | Mol | Meerhout | Laakdal | Herselt | Westerlo | Olen |

ZOEKEN Geavanceerd zoeken

Selecteer het zoeksysteem


MENU
- Hoofdpagina
- Nieuws
- Webindex
- Statistiek
- Verkiezingen
- Natuur
- Werkaanbiedingen
- Hulporganisaties
- Colofon
- Stratenplan (beta)

TIP SITES
1 - start.lokaal.be
2 - zoek.nationaal.be
3 - postcode.nationaal.be

MET DANK AAN
- TheSteamFactory
Natuur


Deze pagina moet een overzicht geven van de plekjes natuur in Geel, de huidige informatie is echter nog zeer beperkt. Indien u zelf over informatie beschikt en deze ter onze beschikking wil stellen dan zouden wij dat van harte appreciëren.


Natuurgebieden

Aschberg 0,27 ha (Stichting Kempens Landschap)

Capucienenberg 2,62 ha (Stichting Kempens Landschap)

Eindhoutse Heide 1,77 ha (Stichting Kempens Landschap)

Kalvarieberg 1,93 ha (Stichting Kempens Landschap)

Kalvarieberg-Zammelsbroek 1,18 ha (AMINAL Afd. Natuur)

Kruiskwacht 7,26 ha (Stichting Kempens Landschap)

Mosselgoren 32,48 ha (AMINAL Afd. Natuur)

Mosselgoren 2,81 ha (Natuurpunt)

Neerhelst-De Botten 11,02 ha (Natuurpunt)
Het natuurreservaat Neerhelst ligt in de vallei van de Larumse Loop en behoort tot het hydrografisch bekken van de Kleine Nete. Het hydrografisch net is er zeer dicht. Naast de Larumse Loop komen er nog talrijke sloten en greppels voor die het water afvoeren naar de Kleine Nete. Meer informatie kan u vinden bij Natuurpunt Geel - Meerhout.

Stessens 2,45 ha (Stichting Kempens Landschap)

Van Lommel (Bel) 1,67 ha (Stichting Kempens Landschap)

Zammelsbroek 2,87 ha (Kon. Belg. Verbond voor de bes)

Zammelsbroek 41,53 ha (Natuurpunt)
Het gebied Zammelsbroek is erg gevarieerd, er zijn duinen, weiden, bosjes, beken en de Nete. Het Zammels Buitenbroek wordt als biologisch zeer waardevol gecatalogeerd door het voorkomen van moerasvegetaties naast schrale, kruidenrijke hooilanden en verschillende types van struwelen en hakhoutbosjes. De plassen en sloten met hun rijke begroeiing dragen daartoe bij. Meer informatie kan u vinden bij Natuurpunt Geel - Meerhout.

Zegge 93,12 ha (Kon. Maatschappij voor Dierkun)

Zegge 3,89 ha (Natuurpunt)

Bels Broek 2,09 ha (Natuurpunt)

Malesbroek 28,51 ha (Natuurpunt)
Het Malesbroek, Wilders, Steenbergen, De Hutten... Toponiemen die menig inwoner van Geel en Meerhout bekend in de oren klinken. Allemaal duiden ze immers plaatsen aan in het valleilandschap van de Grote Nete tussen Geel en Meerhout. Waar Molse Nete en Grote Nete samenvloeien, strekt zich een prachtig natuurgebied uit: het Malesbroek-De Hutten.
Tal van zandwegen doorsnijden het gebied, slingerend langs donkere naaldbossen, droge heideterreintjes, zompige broekbossen, vochtige wei- en hooilanden, wuivende rietkragen en gladde waterspiegels. Deze verscheidenheid aan biotopen en landschapsbeelden is niet vanzelfsprekend. Het Malesbroek-De Hutten heeft dan ook een rijke geschiedenis achter de rug...
Meer informatie kan u vinden bij Natuurpunt Geel - Meerhout.


Ter info: Door bovenaan deze pagina op de naam van een randgemeente te klikken krijg je de gegevens te zien van die gemeente. Indien u zelf over gegevens beschikt en deze wil delen met de bezoekers van geel.lokaal.be dan kan u dit melden via ons mailformulier.

Bronnen
De gegevens op deze pagina zijn samengesteld dankzij onderstaande bronnen:
(1) Natuurpunt
(2) Het Agentschap voor Natuur en Bos
Lokaal.be - Officiele websites
1 - Geel

Lokaal.be - Natuurverenigingen
1 - Natuurpunt Geel- Meerhout

Lokaal.be - Natuurartikels
1 - De tevredenheid over de aanwezigheid van groene ruimte (NIS)contact - lokaal.be - nationaal.be